Santa Eulàlia de Bonner (Gósol)

Situació

L’església es troba enmig d’una frondosa vall, en un indret força enlairat respecte al riu de Valls, que discorre a la seva esquerra. És edificada al costat mateix de la casa del mateix nom, avui deshabitada. Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 254-M781: x 93,1 — y 70,4 (31 TCG 931704).

Una vista de l’exterior de l’església des del costat de migjorn. Cal observar-hi el desmesurat sobreaixecament dels murs de l’edifici.

R. Viladés

Una vista de l’exterior de...