Santa Maria de Bellvitge (l’Hospitalet de Llobregat)

Situació

Vista general d’aquesta ermita, envoltada avui per altes i desproporcionades construccions modernes.

ECSA - E. Casas

La capella és situada a la Marina de l’Hospitalet, al SE de la moderna barriada de Bellvitge. Hi ha un brancal de l’autovia de Castelldefels que hi porta. (MPP)

Mapa: 36-16(420). Situació: 31TDF256779.

Història

El lloc pertanyia al terme de la parròquia de Provençana i estava enclavat dins la partida de Banyols. És documentat per primer cop el 995, en la venda que féu Elo, dita Bonadona, a Ferriol i a la seva muller Fremosa d’un camp de prat al...