Santa Maria de la Damunt (Folgueroles)

Situada dins l’antic terme del castell de Sant Llorenç primer i de Meda després. Hi ha la possibilitat que aquesta capella fos l’antiga parroquial de Folgueroles, ja que és estrany que hi hagi dues capelles amb la mateixa advocació tan properes. La capella de Santa Maria Superior (Superiore) o Sobirana o Sidamunt (Sadamunt), des que apareix totalment diferenciada de la parroquial, que fou aixecada al pla, enmig de la població, apareix com una capella dependent estretament de la parròquia i l’any 1357 consta que era considerada com a sufragània; l’any 1723 el rector de Folgueroles hi havia d’acudir cada diumenge per a celebrar missa matinal. Les primeres notícies que la citen diferenciada de la de la població es remunten a l’any 1231 i segueixen apareixent en les deixes dels feligresos dels voltants. D’aquest temple, existent el segle XIII, no sembla que en resti res. L’edifici actual devia ésser producte d’una reedificació del segle XVII, potser arran d’un vot popular, ja que a partir de l’any 1687 s’hi troben els altars de sant Roc i de Sant Sebastià, advocats de la pesta.