Santa Maria de Montsant (la Morera de Montsant)

Ermita i santuari de la serra de Montsant, al sud-oest d’Albarca. Aquesta església va ser erigida el 1164 per Pere de Vallbona i el sacerdot Pere arran d’una donació d’Albert de Castellvell. Primerament va acollir un eremitori, fins que els seus membres uns anys més tard es traslladaren a Poboleda. El 1210 es formà aquí una comunitat cistercenca femenina que poc després, el 1215, va passar a Bonrepòs. Situada en un paratge encimbellat, va acollir sovint un ermità. El temple va ser reformat en diverses ocasions, com en l’època de l’ermità Joan Ros, al segle XV. Va pertànyer a la comunitat de Bonrepòs fins a la seva dissolució i després va passar a mans d’Escaladei. Actualment no conserva cap element atribuïble al romànic.

Primitiu establiment de la comunitat de Ramon de Vallbona a Santa Maria de Montsant (12 de setembre de 1164)

Albert de Castellvell, senyor de Siurana, dóna a Ramon de Vallbona i a altres companys seus un lloc al Montsant per establir-s’hi com a comunitat.

"Cunctis pateat praesentibus atque futuris quod ego Arbertus de Castrovetulo, dominus Siuranae, iussu et voluntate domini nostri Ildefonsi, rex Axagonensis et comes Barchinonensis, dono R. de Vallebono et P., sacerdoti, coeterisque confratribus unum locum in Monte Sancto, ubi serviant Domino Deo. Et affrontat a parte orientis in sumitate rupe super Albarcha; et a parte occidentis in Pineta; et a parte meridiei in via quae vadit de Albarcha per Montem Sanctum usque ad Pinetam; a parte vero circii in sumitate rupis super Fontem Albam. Et sicut haec quatuor affrontationes includant totum integriter heremum et cultum, et totum illud, quod ad servitium hominum et animalium pertinent cum egressibus et regressibus suis, sic dono atque laudo libere et solute, et sine alicuius inquietudine. Et molendinum dono item eis ubicumque in aquis Monti Sancti facere possint. Et hoc totum supra dictum non serviant nisi soli Deo et Beatae Virgini Mariae et omnibus sanctis, pro redemptione animarum nostrarum et omnium fidelium christianorum. Si quis hanc cartam irrumpere voluerit, facere minime possit, sed in duplo componat, et carta ista firma et stabilis semper permaneat. Quae est facta pridie idus septembris, anno Dominicae incarnationis MCLXIV.

Sig+num Arbert de Castrovetulo qui hanc cartam scribere iussit, firmavit et testibus firmare rogavit.

Sig+num P. Arnal. Sig+num P. Mir de Pezonada. Sig+num Iohannis de Uno castello. Sig+num Iohannis Navarro. Sig+num P. de Narbona. Sig+num Ildefonsi +, regis Aragonensis et comitis Barchinonensis.

Sig+num Petri, capellani de Siurana, qui hanc cartam rogatus scripsit cum litteris in IX linea super positis, die et anno quo supra."

[O]: Arxiu de Santa Maria d’Escaladei, perdut.

a: Villanueva: Viage literario a las iglesias de España, vol. XX, Madrid 1851, apèndix XLIII, pàg. 262.


Traducció

"Sigui manifest a tots els presents i futurs que jo Albert de Castellvell, senyor de Siurana, amb el consentiment del nostre senyor Alfons, rei d’Aragó i comte de Barcelona, et dono a tu Ramon de Vallbona, a Pere, sacerdot, i a la resta de germans un lloc en el Montsant, on serveixin Déu. Termeneja per la part de llevant al capdamunt de la roca sobre Albarca; per la part de ponent a Pineda i per la part de migdia en el camí que va d’Albarca pel Montsant fins a Pineda; i per la part de tramuntana al cim de les roques sobre Fontalba. Tot el que s’inclou en aquestes quatre delimitacions, íntegrament erm i conreu, i tot el que és útil per al servei dels homes i dels animals, us ho dono lliurement, íntegrament i sense cap disminució amb les seves entrades i eixides. També us dono un molí que podran edificar en qualsevol corrent o aigua del Montsant. I tot això servirà únicament per al servei de Déu, de la Verge Santa Maria i de tots els sants, per a la redempció de les nostres ànimes i les de tots els fidels cristians. Si algú volgués anar contra aquest document, que no ho pugui fer, sinó que hagi de reparar en el doble i aquest document romangui sempre ferm i estable. Fou fet el dia abans dels idus de setembre de l’any de l’encarnació del Senyor mil cent seixanta-quatre.

Signatura d’Albert de Castellvell, que he manat fer aquest document, l’he signat i he demanat als testimonis que el signin.

Signatura de Pere Arnau. Signatura de Pere Mir de Pessonada. Signatura de Juan de Uncastillo. Signatura de Joan Navarrès. Signatura de Pere de Narbona. Signatura d’Alfons, rei d’Aragó i comte de Barcelona.

Signatura de Pere, capellà de Siurana, que, pregat, he escrit aquesta carta, amb lletres sobreposades a la línia nou, el dia i any abans esmentats."

(Traducció: Antoni Pladevall i Font)