Santa Maria dels Oms (Sant Jaume de Frontanyà)

L’església de Santa Maria dels Oms és avui un edifici construït el segle XVII com a santuari. Originàriament l’església de Santa Maria era una de les moltes esglésies que estava unida a Sant Jaume de Frontanyà el segle X fins a la desaparició de la canònica regular el segle XVI. Santa Maria dels Oms acollia una imatge de la Mare de Déu que el segle XVI guanyà popularitat advocada contra les malalties del bestiar; el segle XVII fou construït l’actual santuari i començaren les donacions piadoses. El segle XVIII era ja sufragània de Sant Jaume de Frontanyà i, malgrat la popularitat del lloc, l’església mai no fou parròquia.