Santa Maria d’Igualada

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell d’Òdena, del qual progressivament es va separar quan es va crear una vila entorn de l’antiga sagrera; la vila fou primerament monacal i després reial. Des de molt aviat tingué funcions parroquials i les ha mantingudes fins a l’actualitat. Depengué durant molt temps del monestir de Sant Cugat del Vallès per una donació desconeguda.

El terme del castell d’Òdena es documenta a partir del 957. En aquest any Sala de Conflent vengué a Eldegar i a la seva muller Oria unes cases situades en el castell murat d’Òdena.

L’església es...