Santa Maria d’Orpinell (Mediona)

Situació

Els seus murs molt malmesos permeten tot just endevinar la seva antiga estructura.

ECSA - J. Cruanyes i LI. Claver

Aquesta església és situada darrere l’abandonada casa pairal de l’Orpinell, al límit de la comarca de l’Alt Penedès amb l’Anoia.

Mapa: 35-15(391). Situació: 31TCF842962.

A uns 2,5 km de Sant Pere Sacarrera per la carretera que mena a Mediona, passat el pont del torrent, surt, a mà dreta, una pista en direcció nord. Cal seguir aquesta pista, que va enfilant-se dintre del bosc i que passa pel mas Bolet, i arriba a l’Orpinell al cap d’uns 3 km. Sant Pere és a 100 m del quilòmetre 16 de la carretera d’Igualada a Vilafranca, sobre la carretera de Mediona. (JCR-LICS)

Història

La capella ja s’esmenta al segle XIII en unes donacions dirigides a aquesta església. El 1342 la muller de Guillem Perdigó, de Carme, terme del castell de Claramunt, llegà sis diners a Santa Maria d’Orpinell. El 1348 el rector de Mediona, Arnau Busquets, establí a la capella i a la torre de Santa Maria d’Orpinell a Guillem Bages. Al lloc d’Orpinell segurament hi havia un castell, o més concretament una quadra, ja que sabem que el 1615 era senyor del castell i terme d’Orpinell Jerònim Gort, de Jorba.

Planta de la capella aixecada a partir dels fragments de murs que encara resten al lloc.

J. Cruanyes i LI. Claver

La capella es va conservar sencera fins a època molt recent. La ignorància i la desídia van contribuir al seu complet enderroc. (SLIS)

Església

L’església, en ruïna, és de planta rectangular i absis semicircular. Resten parts de tots els murs. També es conserva la part inferior de l’absis, que és semicircular i llis exteriorment; hi ha, adossats, dos contraforts, dels quals es conserva la base. (JCR-LICS)