Santa Maria Savila (Castellar de la Ribera)

De l’antic temple, aixecat en un turonet, enfront de la vila de Perdiguers, no queda cap rastre. Les primeres notícies històriques que hem trobat són del segle XIII. El 13 de maig de 1 250 Bernat de Zouró en el seu testament deixa cinc sous a Santa Maria de Zavilla. Segles més tard, el 1775, Josep Vila i Lavall, propietari de la vila de Perdiguers, obtingué del bisbe de Solsona Lasala permís per a traslladar el temple de lloc. El trasllat tingué lloc el 13 de novembre de 1781, però encara de manera provisional, puix que el temple, bastit amb carreus de l’antiga església, no fou acabat fins l’any 1788. L’actual edifici es troba situat a uns 800 m del primitiu, sobre la font de la Mare de Déu, vora el camí.