Santes Creus (Castellar de la Ribera)

Situada dins l’antic terme del castell de Pampe, no degué passar de simple capella. La primera notícia que en tenim és de l’any 1182, quan Guilla, senyora del castell de Solanes, amb el seu fill Ot i el seu germà Ramon de Clerà, reconegué que s’havia apoderat injustament d’unes vinyes situades a Santes Creus. Tot i que aquest document ha estat datat l’any 1062, correspon al 1182, sense cap mena de dubte. La capella perdurà fins a l’any 1782, que fou reconstruïda i al final del segle XIX ja es trobava novament enrunada.