Torre Comtal de Gavà

La torre Comtal de Gavà s’esmenta l’any 1043, i sembla que era construïda al lloc de la Roca, documentat a partir d’aleshores. No se’n tenen més notícies.