Els Alts Forns de Catalunya, a l'Hospitalet

La Ferreria de Sant Josep, a Sants, s’extingí amb la fi del segle. Però el primer de gener de 1900 els germans Francesc i Frederic Bori inauguraren la Ferreria de Sant Josep a l’Hospitalet de Llobregat, a poca distància de l’antiga ubicació. La maquinària era la mateixa.

La nova ferreria es dedicarà sobretot a la fabricació de laminats de ferro, que s’obtenen del ferro verge, primer, i del ferro vell o ferralla, tan aviat com s’incorporà el primer forn Martin Siemens (1909). La seva importància era mitjana i feien barres de ferro de poc gruix.

El 1907 hi hagué un nou canvi de propietat...