Font, Alexander i Companyia (1857-1860)

La societat comanditària Font, Alexander i Companyia es va constituir el mes de novembre del 1853, però el Reial Decret d’autorització porta data del 18 de març de 1857. El 16 d’abril d’aquest any es constituí definitivament la societat i es posà en marxa el seu projecte.

L'objecte de la Companyia era la fusió del mineral de ferro en forns alts i l’elaboració de tota classe de peces de ferro.

Els socis personals eren dos: Eusebi Font del Sol i Ferrer i David Alexander Easton. Font del Sol era un advocat en exercici, de Barcelona. David Alexander era un escocès d’Edimburg que juntament...