Les ferreries

Una ferreria és la oficina donde se elabora el mineral de hierro, reduciéndolo a metal, segons la definició que dóna un català de la primera meitat del segle XIX. (Diccionario de Comercio, per Jaume Boy, vol. II, pàg. 728, Barcelona 1840).

El nom s’aplicarà als establiments que utilitzen sistemes més moderns per a obtenir el ferro, amb relació al de les fargues a la catalana. Aquestes produïen directament un metall de ferro més o menys pur o afinat, mentre que les ferreries coneixen la primera i segona fusió del mineral. Primer obtenen el ferro de fosa, amb un cert contingut de carboni apte...