La Ferreria Barcelonesa (1857-1861)

La Ferreria Barcelonesa va ser establerta al mes de setembre del 1857. L’establiment era al terme municipal de Sant Martí de Provençals, al barri del Poble Nou.

Tenim poca informació dels tres anys i mig que va funcionar. Va treballar amb un capital social de 125 000 duros o “pesos fuertes”, equivalents a dos milions i mig de rals. El despatx era al núm. 44 del carrer de la Mercè, a Barcelona, i el seu administrador es deia B. Albert i Serra.

La fàbrica es posà en marxa el 10 de gener del 1859 i el 1861 entrà en procés de liquidació. El Diari de Barcelona informà que els accionistes...