La Ferreria de Sant Josep, a Sitges i a Sants (1871-1890)

La ferreria de Vila-rodona no donà els resultats esperats. Però en lloc de tancar es resolgué el seu trasllat a Vilanova. L’elecció obeïa clarament a dos motius. El primer era la procedència de dos dels seus socis. La segona, que Vilanova, com a centre productor i exportador de vins, tenia una forta demanda d’un producte que es convertirà en el primer de la nova ferreria: els cèrcols de bóta.

Les cròniques de Vilanova recorden que al mes de novembre del 1870 entrà a la població el martinet de la ferreria, que venia de Vila-rodona i anava arrossegat per vint mules. Uns mesos més tard –agost...