La Ferreria de la Mare de Déu del Remei (1862-1881)

Ignasi i Casimir Girona

El cognom Girona és fonamental en la història econòmica catalana del segle XIX. La família Girona era de Tàrrega i tot i el seu trasllat a Barcelona al començament de segle, mantingué forts lligams amb la comarca d’origen.

Ignasi Girona i Targa s’establí a Barcelona, on creà una casa de comerç. Un comerciant era un personatge que comprava i venia, però també era promotor de negocis i financer. Morí el 1867.

Entre la seva nombrosa descendència destacaren els seus fills Manuel, Ignasi, Casimir i Jaume Girona i Agrafel. Establiren entre ells una autèntica divisió...