Suari i Canals. Deutsch i Companyia

Suari i Canals construïren una refineria de petroli a Badalona el 1879. L’establiment era arran de mar i tenia un moll propi per a la descàrrega del petroli que arribava en llaunes o bótes.

El 1882 l’empresa anava a nom de Ramon Canals i Companyia. El seu despatx era a Barcelona, passeig de la Duana, núm. 5. Poc després passà a nom de Deutsch i Companyia.

Alexandre Deutsch de la Meurthe fou un dels primers importadors i refinadors de petroli a l’estat espanyol. Era conegut per la seva marca, El León. Establert inicialment a Madrid, tenia en el seu actiu industrial medalles d’or a l...