Del petroli de cremar als lubricants i a la gasolina

Catalunya explotà pissarres bituminoses de les quals es podia extreure petroli. Un exemple fou la Petrolífera de Bagà, al Berguedà.

Fins al darrer quart del segle XIX el petroli o oli mineral era utilitzat només per a l’enllumenat o per a la calefacció. Després arribarà l’etapa dels olis lubricants i finalment la de les gasolines i altres productes petroliers, aplicables al motor d’explosió.

El petroli arribarà tard a Catalunya per la senzilla raó que no se’n trobarà fins el 1973. Si més no en forma de jaciments. El 1849 van entrar pel port de Barcelona 22 lliures de petroli per...