Els caudofoveats

Els caudofoveats són petits mol·luscs vermiformes que viuen enterrats en els fangs marins d’arreu del món; malgrat la seva extensió, han estat molt poc estudiats i romanen força desconeguts.

En conjunt, l’anatomia dels caudofoveats és força diferent de la de la resta dels mol·luscs, bé que tots els sistemes orgànics presenten semblances estructurals amb les parts corresponents als altres membres del fílum. La forma externa és el resultat de l’especialització a la vida excavadora en els fangs marins

Morfologia

Organització interna dels caudofoveats. Hom ha indicat en el dibuix...