Els solenogastres

Els solenogastres són mol·luscs vermiformes de secció arrodonida o lleugerament comprimida, de longitud compresa entre poc menys d’1 mm i 30 cm, encara que la majoria de les gairebé 200 espècies descrites fan pels volts d’1 cm.

L’organització en conjunt del cos dels solenogastres recorda la dels caudofoveats pel fet que ambdós grups inclouen mol·luscs vermiformes, mentre que s’assembla a la dels mol·luscs testaris en aspectes fonamentals.

Morfologia

Organització externa i interna dels solenogastres en uns talls longitudinals de les regions anterior (A’) i posterior (A″) del...