Els escafòpodes

Exemplar viu de Dentalium vulgare, del qual veiem el peu sobresortint de la conquilla per l’obertura anterior; per l’obertura posterior es fa l’entrada i sortida d’aigua a la cavitat pal·lial. Els escafòpodes viuen enterrats al fang o a la sorra.

Lluís Dantart.

Els escafòpodes viuen enterrats cap per avall en els sorrals més o menys fangosos de totes les mars, des de pocs metres de profunditat fins a les fosses abissals. Llur cos és molt allargat i els sistemes orgànics segueixen una disposició linear al llarg de l’eix principal. El mantell forma un cilindre que engloba quasi tot...