Els poliplacòfors

L’aspecte extern dels poliplacòfors és sempre molt semblant, ja que la presència de les vuit plaques dorsals que formen la conquilla és constant. L’exemplar de la fotografia, de l’espècie Callochiton septemvalvis, ha estat posat damunt d’un vidre per a fer més visible el mantell que sobresurt al voltant de la conquilla.

Lluís Dantart.

Els poliplacòfors (Polyplacophora), anomenats també simplement placòfors (Placophora), són mol·luscs exclusivament marins, de cos deprimit i contorn ovalat, protegits dorsalment per vuit valves o plaques articulades. Al voltant de la cota de malla...