Els triblídides

Els triblídides són mol·luscs bentònics protegits per una conquilla única, unida a un peu ventral mitjançant una sèrie de músculs retractors disposats per parells. El registre fòssil és abundant i s’estén en el temps des de les primeries del Cambrià fins al Devonià; es consideraven extingits fins al descobriment d’espècies vivents a les grans profunditats oceàniques.

Morfologia

Morfologia general dels triblídides: A Aspecte dorsal i lateral extern de la conquilla de Rokopella zografi. B Aspecte ventral extern de Neopilina. B′ Esquema de l’anatomia de Neopilina. Hom ha indicat en...