Els monogenis

Monogeni paràsit del gripau d’esperons (Pelobates cultripes), pertanyent a l’espècie Polystoma pelobatis. La fotografia ha estat feta a partir d’exemplars trobats als Pirineus catalans.

Santiago Mas-Coma.

Els monogenis són platihelmints aquàtics de cicle biològic simple. D’hoste únic, la majoria són paràsits externs de peixos, marins i d’aigua dolça, però també n’hi ha que parasiten crustacis i cefalòpodes; d’altres són paràsits interns d’amfibis, quelonis i rarament (una sola espècie) de mamífers. Externament, el seu cos és allargat i pla, amb un òrgan característic a la regió...