Els turbel·laris

L’aspecte extern dels turbel·laris, la coloració del cos i les seves dimensions poden ésser molt variables. De fet, segons les dimensions, hom distingeix entre els macroturbel·laris i els microturbel·laris. Els coneixements sobre els turbel·laris dels Països Catalans es fonamenten especialment en les espècies de bones dimensions que fan vida lliure en la mar o en les aigües dolces. L’espècie de la fotografia, Pseudoceros maximus, viu en l’aigua marina, i té unes dimensions aproximades d’uns 3 o 4 cm. La fotografia és presa a Cubelles, a 1 m de profunditat.

Manuel Ballesteros

Els...