Estat i tendències de la flora i la florística valencianes

Un indicador dels canvis florístics que s’han produït en qualsevol territori és l’evolució del nombre de tàxons. Les primeres dades sintètiques sobre la flora del País Valencià es publicaren en el llibre Claves para la flora valenciana, de l’any 1990, actualitzades i revisades amb regularitat pels mateixos autors fins el 2009. Aquestes obres mostren un increment progressiu a partir del 1990, que en constaven 2.607, fins a la darrera edició, en la qual en figuraven 3.198. Aquestes dades no recullen algunes novetats publicades els últims anys i, no obstant això, representen un increment superior...