L’aerobiologia

Diversitat pol·línica al llarg de l’any. A cada mes se li ha assignat un tipus de pol·len representatiu entre els que són presents en l’aire. Es tracta, en cada cas, d’espècies que poden desencadenar allèrgies respiratòries.

Josep Germain (plantes) i Jordina Belmonte (pol·len).

L’aerobiologia és l’estudi dels organismes vius presents a l’aire, és a dir, que utilitzen l’aire com a medi per a desplaçar-se, ja sigui involuntàriament (bacteris, virus, algues microscòpiques, pol·len, espores, llavors, etc.) o voluntàriament (papallones, ocells, etc.). Malgrat aquesta diversitat d...