Les trapàcies

Un sol gènere (Trapa), diversificat en una vintena d’espècies distribuïdes per Euràsia i per l’Àfrica tropical i subtropical, constitueix aquesta petita família. Està representada als Països Catalans per una única espècie, la castanya d’aigua (T. natans). Aquesta planta s’havia trobat, ja fa anys, als aiguamolls de l’Empordà, a l’estany de Sils i a la Badia d’Alcúdia, però recentment no s’ha retrobat en cap d’aquests indrets, de manera que probablement hagi desaparegut de casa nostra. Es tracta d’una planta herbàcia aquàtica de tija curta, que duu una sèrie de segments laciniats submergits (interpretats segons els diferents autors com a rels o com a fulles molt transformades) fixats als fons fangosos, i una roseta de fulles que suren. Aquestes tenen forma romboïdal, amb els marges més o menys dentats, i són llargament peciolades. Els pecíols posseeixen cap a la meitat de la seva longitud una vesícula inflada que ajuda les fulles a mantenir-se sobre l’aigua. Les flors, solitàries, actinomorfes i tetràmeres, tenen els sèpals units per la base, acrescents i endurits quan el fruit és madur. El gineceu, bicarpel·lar i mig enterrat en un disc, és semiínfer o totalment ínfer en esdevenir fruit. Aquest és indehiscent, format per una sola llavor comestible situada a l’únic lòcul que es manté fèrtil i un endocarp petri ornamentat per dues o quatre banyes provinents de la transformació dels sèpals. La castanya d’aigua és un producte alimentari important en certs països de l’Àsia oriental i hom pensa, per les restes mig fossilitzades que se n’han trobat en algunes zones d’Europa, que els homes prehistòrics que van viure en aquestes terres la devien haver utilitzat com a aliment.