Les astèrides

Entre les astèrides raregen els arbres i els arbusts; les flors són entomòfiles (i sovint zigomorfes), gamopètales i amb un sol verticil d’estams.

Les astèrides són les més evolucionades de totes les dicotiledònies. Tot i les nombroses excepcions que hi ha, solen tenir les flors pentàmeres, tetracícliques, amb un sol verticil d’estams i un gineceu format per dos carpels soldats. És freqüent que les flors s’agrupin en inflorescències denses, que funcionalment són equivalents a una sola flor (pseudant), com és el cas de l’escardot (Dipsacus sylvestris), que veiem a la fotografia...