Les cariofíl·lides

Les plantes herbàcies, amb flors hermafrodites que porten un sol verticil periàntic, caracteritzen bona part de les cariofíl·lides.

Entre les cariofíl·lides, abunden les plantes pròpies de climes subtropicals i tropicals, com a figuera de moro (Opuntia ficus-indica) de la família de les cactàcies.

Montserrat Comelles

Es tracta d’una subclasse amb unes 11 000 espècies, principalment herbàcies. Pels seus trets generals i pels caràcters de les flors i dels fruits, relativament simples, s’interpreta que degueren derivar directament d’algunes magnòlides primitives. Les flors solen ser actinomòrfes i, sovint, més o menys vistoses, entomòfiles. El nombre bàsic de peces per verticil és de cinc, bé que hi ha molta variació en la morfologia floral: reducció de peces, poliàndria secundària, etc. Molts cops, el periant es compon d’un sol verticil. Els fruits són força diversos, però abunden les càpsules, sovint amb granes proveïdes de perisperma. Com a substàncies bioquímiques més característiques del grup cal esmentar les saponines, molt generals, i les betalaïnes, presents a quasi totes les famílies menys, per exemple, a les cariofil·làcies.

Aquesta subclasse es troba especialment ben representada a les latituds subtropicals i tropicals, amb moltes espècies pròpies de climes eixuts o àrids. Sovintegen les adaptacions a aquests hàbitats, com són la suculència, la reducció foliar o determinats cicles bioquímics específics. També destaca la resistència que tenen moltes cariofíl·lides a les concentracions elevades de sals minerals al sòl.