Antoni Marquès

Pintor barceloní documentat entre el 1494 i el 1508 a qui s’atribueix un retaule provinent de l’església parroquial de Sant Pere de Premià dedicat als Set Goigs de Maria, actualment conservat al Museu Diocesà de Barcelona (núm. inv. 547).

Coronació de la Mare de Déu del retaule dels Set Goigs de Maria de Sant Pere de Premià.

AB/Museu Diocesà de Barcelona – Foto Guillem

Les primeres dades conegudes del pintor es remunten al 1494, concretament al 28 de maig, dia en què va signar –juntament amb el també pintor Bernat Goffer, d’origen alemany– una àpoca de 15 lliures barceloneses...