Gabriel Guàrdia

Crist de Pietat acompanyat dels símbols del seu martiri i mort, compartiment central de la predel·la del retaule de la Trinitat de la Seu de Manresa (1501).

© Museu Episcopal de Vic – J.M.Díaz

El 1906 Salvador Sanpere donà a conèixer aquest pintor manresà amb l’adscripció del cos d’un retaule dedicat a la Trinitat, aleshores conservat sense el bancal a l’Arxiu de la Seu de Manresa. A més, acompanyà l’atribució amb la publicació del contracte de l’obra, datat a Manresa el 14 de setembre de 1501. Més endavant, Joaquim Sarret i, especialment, Benjamin Rowland, contribuïren a...