Introducció al gòtic internacional

En el decurs de la dècada dels anys seixanta del segle XIV sorgí a Europa una nova variant dins l’art gòtic que es coneix amb el nom d’estil internacional per l’homogeneïtat i la proximitat de l’art produït als principals focus artístics europeus. Es tracta d’un art de tipus aristocràtic que neix amb la voluntat d’evidenciar el poder de les corts que s’originaren arran de la mort del rei de França Joan II el Bo († 1364), principalment les de Berry, Anjou i Borgonya, les quals havien de competir amb les de França i Anglaterra. La Corona d’Aragó s’integrà dins aquesta xarxa amb el prometatge del...