Les escoles pictòriques de Girona

Calvari que formava part d’un retaule d’origen gironí. S’ha atribuït al taller de Lluís Borrassà, però les característiques estilístiques fan pensar que l’autor podria ser Francesc Borrassà.

©IAAH/AM

Entre les escoles pictòriques del bisbat de Girona excel·leixen les que tingueren el seu centre d’acció a Girona i Castelló d’Empúries (vegeu el capítol “Els pintors de l’Empordà” [del primer internacional] en aquest mateix volum), malgrat que la imatge que se’n té és molt condicionada per la gran dispersió i la desaparició de la major part de les seves obres. Per aquesta raó, es fa...