El taller de Pere Teixidor i l’inici de l’internacional a Lleida

Del retaule de pedra a la generalització del retaule pintat

Escena de la dèisi i la resurrecció dels morts del retaule del Salvador d’Albatàrrec.

BL/©MLDC

Al llarg de la segona meitat del segle XIV es constata a Lleida la presència de diversos pintors dedicats a tasques secundàries, sovint relacionades amb la decoració d’obres escultòriques. Joan Garcia, documentat entre el 1382 i el 1420, arribà a Lleida des de Barcelona per col·laborar en la policromia del retaule de pedra de l’altar major de la Seu Vella, on també treballaven Pere Soler, Jaume de Pou, a Barcelona entre el...