Les escoles pictòriques de Tarragona

Taula central, amb la Mare de Déu entronitzada, del retaule dels Goigs de la Mare de Déu de Cabassers (Priorat), versemblantment una obra de joventut de Mateu Ortoneda.

SCRBM – C.Aymerich

Tot i que es coneix l’activitat de Joan Mateu a Tarragona (1383-1414) i que es té notícia d’un retaule encarregat al pintor Nicolau Frecton per a l’església parroquial de la Selva del Camp, pel preu de 60 florins (1383), els dos grans pintors de l’escola tarragonina del primer internacional van ser Ramon de Mur i Mateu Ortoneda. Els principals pintors barcelonins d’aquest període també...