Majúscules i minúscules

Noms de persona

S’escriuen en majúscula inicial les partícules que acompanyen un cognom (De, Di, Ibn, Al, Von...) i que tenen el nom omès. Si van precedides del nom, cal tenir en compte la llengua d’origen.

D’Ors / Ors, De Chirico, Al-Din Mohamed, El Hachmi, Ibn Malik, D’Annunzio
Eugeni d’Ors, Alà al-Din Mohamed, Najat el Hachmi, Tarif ibn Malik
Però: Gabriele D’Annunzio, Paul Van Ostaijén, Mazo De la Roche

S’escriuen en majúscula inicial totes les paraules d’un sobrenom o pseudònim, fora de les preposicions i els articles.

Alfons X el Savi, el Führer, Simón Bolívar dit el Libertador...