Diccionari de dubtes

a l’igual que
Forma incorrecta de igual que.

a la de tres
Forma incorrecta de un, dos, tres o a la una, a les dues i a les tres.

a la / en venda
Tenir llibres en venda a la llibreria, posar llibres a la venda.

al més
· Forma correcta seguida d’adverbi. Vindré al més aviat possible.
· Forma incorrecta seguida d’adjectiu. S’hi presentarà el més elegant possible / tan elegant com sigui possible.

acabar amb
Forma incorrecta en el sentit de posar fi, eliminar, matar, cessar. Posà fi a la dictadura.

accessible
Adjectiu. De fàcil accés.

acompanyar-se de
Forma incorrecta...