Micologia popular

Micologia popular
La tradició boletaire: rauxa i prevenció

“Y va per los Serradets, buscant tófunas y boléts, maduixas, gerts, rovellóns, socarrenys y moxarnons, per regalar las Minyonas que solen ser bellaconas.”

(Fragment del romanço de la Vida del pastor, imprès a Manresa el 1864)

L’imaginari col·lectiu és integrat per una gran diversitat d’elements, des dels més subtils i elevats fins a les rauxes i gustos que condicionen i deriven del sensori, i és d’una obvietat manifesta que, en el som i serem identitari, l’afició pels bolets acompleix un rol inescamotejable. Fins al...