El pensament polític, entre la llibertat i l’autoritat. 1931-1969

La crisi del 1929 va posar fi als aspectes positius de la Primera Globalització. I, va obrir el pas a les polítiques autoritàries, basades en l’ús de la violència, la destrucció dels processos democràtics, el populisme i la manipulació dels nous mitjans elèctrics de comunicació de massa (megafonia, radiofonia, cinema). La forma ‘dictadura’, o direcció politicomilitar, es va estendre a Europa i fora d’Europa. Entre el 1936 i el 1945, una guerra europea, mediterrània, i també asiàtica va canviar totes les coordenades. Per exemple, al món català, va significar la destrucció, la mort, l’exili...