Francesc Macià i la Societat de Nacions sense estat. 1924

Després de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la creació de la Societat de Nacions amb seu a Ginebra, a la neutral Confederació Helvètica, fou un primer pas per a l’establiment d’un nou ordre polític i jurídic mundial no basat en la violència. La Societat de Nacions començà a funcionar al gener del 1920 amb vint-i-tres estats. Al final del mateix any, ja n’eren quaranta-un.

Però no en formaven part ni els Estats Units –paradoxalment, perquè el president W.W. Wilson n’havia estat un dels principals promotors–, ni Alemanya –que no hi va ser admesa fins el 1926–, com tampoc la Unió...