La guerra de les ones. 1941-77

La ràdio va protagonitzar una part important de la vida política durant els anys 1930 i, des del 1939, va esdevenir una peça clau en la lluita política. La Segona Guerra Mundial (1939-45) i, sobretot, la guerra freda (1947-89), difícilment es podrien entendre sense les emissions radiofòniques.

Catalans a les emissores de ràdio

La importància d’aquest mitjà de comunicació era considerada per tots els governs, com també pels qui aspiraven a ser governants. Des del 1941, i encara més, a partir del 1947, la població amb accés a un aparell receptor va anar creixent, i el nombre de...