La Generalitat de Catalunya i el Comissariat de Propaganda. 1931-1939

La Mancomunitat de Catalunya (1914-24) va posar les bases tècniques i econòmiques de la modernització del conjunt del territori del Principat de Catalunya. El fracàs de la dictadura militar (1923-30), que tenia el suport de la corona espanyola, va obrir el pas a una renovada forma d’autogovern: la Generalitat de Catalunya (1931-39).

El Comissariat al món

La Generalitat tenia vocació d’estat del benestar, però, als anys 1930, a tots els països avançats d’Europa el sector públic era encara petit (5-15% del PIB). Per a posar les bases d’aquest estat, la Generalitat optà per la...