Desplaçaments dels imperis segons A. Deulofeu. 1951-1967

Alexandre Deulofeu elaborà una minuciosa teoria de la història de les societats humanes que presentà, per primer cop, el 1951. Segons ell, el motor dels canvis històrics és la dialèctica entre un centre dinàmic, creador d’una civilització/imperi, i la transformació d’aquest centre i de l’imperi que ha generat en una cultura codificada rígidament, i, doncs, anquilosada i, amb el temps, decadent. Aquesta cultura serà substituïda per una altra de generada en un altre centre dinàmic, i així successivament i cíclicament. Aquesta teoria de la història es basa en un repàs sistemàtic i polièdric de...