Els Jocs Florals. 1941-1977

La celebració d’una festa poètica, els Jocs Florals, a diferents escenaris urbans d’Amèrica i d’Europa, ha estat una de les peces de la lluita pel retorn de la democràcia a les terres catalanes. De fet, la dictadura del 1939 havia prohibit els Jocs Florals de Barcelona restablerts el 1859, que enllaçaven amb la Gaia Festa iniciada el 1323 a Tolosa. I, com a resposta, els catalans organitzaren els Jocs Florals a disset estats del món: de l’Argentina als Estats Units, de la Gran Bretanya a Itàlia. Amb tres puntals: Pere Mas, a Buenos Aires, Manuel Alcàntara, des de Mèxic, i Miquel Guinart, des...