La dinàmica i la variabilitat de l'ecosistema mediterrani

Solell i obac, muntanya amunt

El paisatge mediterrani, fins i tot en condicions d’hipotètica virginitat, mostra variacions sensibles segons el relleu. Els canvis d’exposició o d’altitud, en efecte, exalten determinats limitadors ecològics que en condicions normals ja actuen sobre la vegetació d’una manera determinant. Això fa que la variabilitat paisatgística sigui una constant en el món mediterrani, tan montuós com és.

Els efectes de l’exposició

La variabilitat associada a l’exposició és molt important en el microclima, ja que la radiació solar determina la temperatura i la...