Les mediterrànies del món

Un bioma fragmentat i espars

Les condicions climàtiques que defineixen el bioma mediterrani es presenten en una superfície molt reduïda de la biosfera, ja que ocupen només l’1,2% de les terres emergides del planeta. Aquesta petita extensió es reparteix per tots els continents i forma cinc àrees disjuntes que es troben entre els 30 i 40° de latitud, tant a l’hemisferi nord com al sud. Els límits assignats a cadascuna de les àrees del bioma depenen del criteri emprat en la definició del clima mediterrani.

La conca mediterrània constitueix la més extensa d’aquestes cinc àrees. Ocupa les...