Els conflictes de gestió i els problemes ambientals a les mediterrànies

Una humanització que ve de lluny

Poques àrees del món han estat tan transformades pels humans i de tan antic com la conca mediterrània, en particular la part més oriental. De fet els paisatges mediterranis han estat abassegadorament dominats pels humans des de fa mil·lennis.

L’extracció de recursos ambientals

No cal insistir en el fet que la Mediterrània oriental fou una de les primeres àrees del món on es generalitzà la domesticació de plantes i animals, i que la generalització del primerenc complex agrícola del Creixent Fèrtil conduí, ja durant el Neolític, a la completa destrucció...