La llet de llarga vida

Durant segles, l’objectiu impossible dels alquimistes fou aconseguir la ‘pedra filosofal’, en contacte amb la qual tot esdevingués d’or, i ‘l’elixir de la llarga vida’, que conferís la immortalitat a qui se’l prengués. No se’n sortiren, és clar. Sense saber-ho, per contra, uns modestos camperols caucàsics feren progressos reals en el segon objectiu. Empíricament, com tants altres ramaders d’arreu del món que tractaven d’allargar la vida útil de la llet fent-ne matons, recuits i formatges, crearen una mena de nou organisme pràcticament immortal. Certament, una consecució sensacional, que no...