Perviure en el dibuix

El colom de passa era, encara no fa un parell de segles, l’ocell més abundant de l’Amèrica del Nord i probablement de tot el món. Però a penes en queda el record, alguns exemplars dissecats i uns quants testimonis iconogràfics, com els bellíssims dibuixos de James Audubon. Què condugué a l’extinció, en temps recents, d’un ocell tan abundant? Qui en deixà aquest testimoni gràfic tan bell i delicat?

El colom de passa americà, el “passenger pigeon” (Ectopistes migratorius [=Columba migratoria]), cobria el cel dels estats de llevant dels Estats Units, en les seves migracions, encara durant el...